Volda folkebibliotek og Hornindal bibliotek

   
Farvel, Rune
Hugselista er tom
Vis
Forfattar
Tittel
 • Farvel, Rune
Medansvarleg
Språk
 • Språk: Norsk (Nynorsk)
Hylle
 • bl K
Klassifikasjon
Emne
År
 • 1986
Noter
 • Biletbok. Rune og Sara er samde om å gifte seg med kvarandre, førebels leikar dei i lag kvar dag. Ein dag finn Sara bestevenen liggjande i dammen med andletet ned i vatnet. Rune er død, og Sara skal aldri meir få sjå han att. Denne ufattelege sanninga må ho læra seg å leva med. Eit gjennomtenkt ordval og ei klar uttrykksform får fram både kjensler og fakta om eit vanskeleg tema. Forfattaren syner innsikt og varme i si forteljing. Ho skildrar med varsemd og innleving slik at lesaren får forståing for det som skjer. Bileta har ein medviten fargebruk som understrekar det sentrale. Akvarellane får fram dei vare stemningane og gir eit inntrykk av at alt er verkeleg, slik det kan opplevast ved eit dødsfall. Skildringane av andletsdraga til Sara speglar av det sorgarbeidet jenta strir med. Bileta gir ein uvanleg intensitet til handlinga i boka, og dei kan fortelja historia åleine. Første gong utgitt i 1986. Nynorsk tekst. Kol.ill. [28] s. Ib. 2005. (Annoteringen er utarbeidet av Statens Bibliotektilsyns rådgivende utvalg for barne- og ungdomslitteratur).
ISBN
 • 82-521-2686-3
Tilgjengelege
 • 1/1
Lånarar på venteliste
 • 0 (0)
*000   am
*00147717
*008           j     1 nno
*019 $ab$bl$dB
*020 $a82-521-2686-3
*0823 $a155.937083
*096 $abl K
*10010$aKaldhol, Marit$d1955-$jn.
*24510$aFarvel, Rune$cMarit Kaldhol, Wenche Øyen
*260 $aOslo$bSamlaget$c1986
*300 $a[25] s.
*520 $aBiletbok. Rune og Sara er samde om å gifte seg med kvarandre, førebels leikar dei i lag kvar dag. Ein dag finn Sara bestevenen liggjande i dammen med andletet ned i vatnet. Rune er død, og Sara skal aldri meir få sjå han att. Denne ufattelege sanninga må ho læra seg å leva med. Eit gjennomtenkt ordval og ei klar uttrykksform får fram både kjensler og fakta om eit vanskeleg tema. Forfattaren syner innsikt og varme i si forteljing. Ho skildrar med varsemd og innleving slik at lesaren får forståing for det som skjer. Bileta har ein medviten fargebruk som understrekar det sentrale. Akvarellane får fram dei vare stemningane og gir eit inntrykk av at alt er verkeleg, slik det kan opplevast ved eit dødsfall. Skildringane av andletsdraga til Sara speglar av det sorgarbeidet jenta strir med. Bileta gir ein uvanleg intensitet til handlinga i boka, og dei kan fortelja historia åleine. Første gong utgitt i 1986. Nynorsk tekst. Kol.ill. [28] s. Ib. 2005. (Annoteringen er utarbeidet av Statens Bibliotektilsyns rådgivende utvalg for barne- og ungdomslitteratur).
*650 1$aDøden$xBarn$xSorg$xbiletbøker$1155.937083
*70010$aØyen, Wenche$d1946-$eillustr.$jn.
^
Det finst ingen bokmeldingar for denne boka.
Klikk her For å bli den første til å gje di meining

Ein klassikar blant nyare norske biletbøker, ei bok som aldri blir uaktuell og alltid er etterspurd - men faktisk har vore utseld ei tid. Vesle Sara leikar ved dammen saman med jamaldringen Rune. Rune druknar, og hovudtemaet i boka er det Sara opplever kring dette, sorga hennar, spørsmåla ho stiller om døden, og korleis ho klarer å leve vidare. Boka er eit ypparleg utgangspunkt for samtale med barn om død og sorg. Sidan boka kom ut første gong i 1986 er ho blitt kjend og kjær i ei rekkje land, og har har fått prestisjetunge internasjonale prisar.

Send til
Eks. namnStatusForfallsdatoHører tilHylle
Ex4Tilgjengeleg Volda folkebibliotekbl K