Volda folkebibliotek og Hornindal bibliotek

   

Personvernerklæring

Axiell Norge AS samlar inn og behandlar personopplysingar på vegne av bibliotek som nyttar biblioteksystemet Mikromarc. Personopplysingane vert lagra for at biblioteka skal kunne administrere utlån og yte andre tenester til sine brukarar. Opplysingene som samles inn er i hovedsak adresseopplysinger, oversikt over lånt og reservert materiale, samt oversikt over evt. gjeld til biblioteket. Våre nett-tenester brukar informasjonskapsler (cookies) til å huske påloggingsopplysingar, samt betre brukaropplevinga.

Du kan krevje innsyn i personopplysingane som vert lagra om deg, og du kan og krevje opplysingane retta eller sletta. Ta kontakt med ditt bibliotek som er behandlingsansvarleg for opplysingane.

Behandlingsansvarleg

Det enkelte bibliotek er behandlingsansvarleg for personopplysingane som det lagrar om sine lånarar. Administrerande direktør i Axiell Norge AS er ansvarleg for behandlinga av personopplysingar i Mikromarc.

Formål med lagring av personopplysingar

Personopplysingane blir lagra for at biblioteka skal kunne administrere utlån av bøker og anna materiale til lånarane, samt yte andre tenester.

Personopplysingar som samles inn

Mikromarc lagrar følgjande personopplysingar om lånarane til biblioteket:
 • Namn
 • Adresse
 • Evt. midlertidig adresse
 • Fødselsdato
 • Kjønn
 • Telefonnumner
 • E-postadresser
 • Val knytta til om meldinger ynskte mottatt på e-post, SMS eller som brev
 • Lånargruppe (barn, voksen osv)
 • Ynskt språk
 • Strekkode
 • PIN/passord
 • Heimebibliotek
 • Informasjon om lånekortet er tilknyttet Nasjonalt lånarregister
 • Fødselsnummer (dersom lånekortet er tilknyttet Nasjonalt lånarregister, eller lånaren aksepterer det)
 • Klasse (dersom lånar er skoleelev)
 • Informasjon om barn (dersom biblioteket og lånaren ynsker det)
 • Informasjon om foreldre (dersom biblioteket og lånaren ynsker det)
 • Opplysing om evt. sperring for lån, samt årsak til sperringen og dato for sperringen
 • Utløpsdato for Nasjonalt lånekort
 • Foto av lånaren (berre i nokre bibliotek)
 • Melding til lånaren
 • Intern melding om lånaren (interesseområder og lignende)
 • Opplysninger om eventuell avtale om adgang til biblioteket utenom ordinær arbeidstid
 • Aktive lån
 • Historiske lån inntil 14 dager etter innlevering, lenger ved individuell avtale med lånaren
 • Utlånsmeldingar (utsendte purringer, erstatningsbrev, reserveringsbrev)
 • Aktive reserveringar
 • Aktive fjernlånsbestillingar
 • Løpende bestillinger av nye tidsskrifthefter
 • Bruk av nettstad (nettstadloggene slettes ukentlig)
 • Informasjonskapsler

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. I Mikromarc brukes informasjonskapsler i følgjande tenester:
 • Mikromarc Websøk
 • Mikromarc Mobilweb
 • Mikromarc+ for personale
Informasjonskapslene brukes til å forbedre brukaroppleving, blant annet å huske påloggingsopplysinger. Axiell Norge AS brukar ikke informasjonskapsler til å generere statistikk, og vi kan ikke spore din bruk av Mikromarc tilbake til deg som enkeltperson.

Det finnes to typer informasjonskapsler: Den ene typen lagrar en fil på brukarens datamaskin. Denne filen brukes normalt til å hugse preferansar og innstillingar til brukaren mellom sesjonar. Den andre typen er ei temporær fil som berre lagres under aktiv bruk og blir sletta så fort nettleservindaugeet blir lukka. Ingen personlig informasjon om brukaren blir lagra. I Mikromarc brukast begge typane informasjonskapslar til henholdsvis å lagre brukerens språkval og å beskytte mot dataangrep.

Lagring og bruk av informasjonskapsler er ikke tillatt med mindre brukaren er informert om målet med lagringen og måten informasjonen blir brukt på, og har godtatt dette. Ved å fortsette å bruke Mikromarc godtar du at informasjonskapsler lagres i din datamaskin, siden de fleste nettleserprogrammer automatisk godtar å lagre disse.

Dersom du ikke godtar bruk av informasjonskapsler, kan bruk av informasjonskapsler skrus av i innstillingene til nettleserprogrammet. Imidlertid brukar Mikromarc informasjonskapsler til å sikre bruken av programmet, og det å ikke godta informasjonskapsler vil gjøre at mye av nettstaden ikkje vil fungere. Det anbefales derfor ikke.

Hjemmel for lagring av personopplysingane

Hovedgrunnlaget for behandlingen av personopplysingane finnes i personvernforordningens (GDPR) Artikkel 6 1 a): «Den registrerte har gitt samtykke til behandling av sine personopplysingar for ett eller flere spesifikke formål». Du skal ha fått informasjon om lagring av personopplysingar og gitt ditt samtykke da du ble registrert som lånar.

I nokre tilfelle bygger også lagringen på GDPR artikkel 6 1 c): «Behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt». Bibliotekene er pålagt å samle inn statistikk over bruken av biblioteket. Denne statistikken kan ikke identifiseres på personnivå, og avleveres til Nasjonalbiblioteket.

Utveksling av personopplysingar

I Norge utveksles adresseopplysingar og enkelte andre personopplysingar med Nasjonalt lånarregister, en database som gjør det mulig og effektivt å benytte samme lånekort i mange forskjellige bibliotek i Norge. Det utveksles berre opplysinger om lånarar som har gitt særskilt samtykke til å være registrert i Nasjonalt lånarregister. Det utveksles ikke opplysninger om lån, reserveringer, gjeld, sperringer og andre forhold mellom lånar og det enkelte bibliotek.

Nasjonalbiblioteket og biblioteksystemleverandørene i Norge står bak Nasjonalt lånarregister, og det foreligger databehandleravtale mellom partene.

Innsyn og sletting av personopplysinger

Du kan kreve innsyn i personopplysingene som lagres om deg, og du kan også kreve opplysingene rettet eller slettet innen en måned. Vær merksam på at lagring av nokre opplysingar er nødvendig for at du kan være lånar ved biblioteket. Menyvalet Meg & Mitt gir innsyn til nesten all informasjon biblioteksystemet har lagra om deg. Ta kontakt med ditt bibliotek dersom du ynsker utvidet innsyn i personopplysinger, eller ynsker retting/sletting av personopplysinger.

Kontaktperson for personvern i Axiell

Axiell Norge AS, Axiell Sverige AB og Axiell Finland Oy er databehandler for bibliotek i Norge, Sverige og Finland.

Spørsmål knytte til personvern i biblioteksystemet Mikromarc kan rettes til Data Protection Officer Ann Maelerts (Epost: dpo@axiell.com).